Laster...

Sæterbakken gård er et levende gårdsbruk med tradisjonell produksjon av egg i tillegg til 30 vinterfôra sau samt katter og kaniner. Den ligger i Reinsvoll på høyden mellom Vestre Toten og Søndre Land med umiddelbar nærhet til natur og friluftsliv og med en beroligende utsikt.

Opplevelse, aktivitet med tilrettelagt utfordring og omsorg er nødvendig for å nå potensialet som ligger hos hver enkelt. Noen ganger kan bare det å ha det gøy, frigjøre det som skal til for å lære. 

Gården drives av Live Johnsrud

Live jobber full tid på gården 
Hun er utdannet agronom og journalist og har har hatt ulike jobber i kommunen og nærområdet. Nå vier hun sin fulle tid på gården og da gjerne med Inn på tunet. Hun har en fast ansatt avløser i hønehuset.

Hva man kan oppleve på Sæterbakken:

Deweys prinspipp for læring er nedfelt i tankegodset. Ved å tenke høyt, skapes rom for spørsmål og dialog i aktiviteten. Læring er en av grunnsteinene for å oppnå mestring og utvikling. Vi har fokus på mestring, utvikling og trivsel for den enkelte. Sist men ikke minst, vi må ha det gøy. 

  • Aktivitetene er direkte knyttet opp til arbeidet og livet på gården og følger således årstidene.
  • Måltidet er et viktig samlingspunkt for alle - vi tar oss god tid til å lage maten og å spise den sammen.
  • Moderne anlegg for produksjon av egg   - Her skal det utføres diverse aktiviteter knyttet til hold av produksjonsdyr. Plukking og sortering av egg er en viktig oppgave. 
  • Sauefjøs med mye manuelt arbeid knyttet til fôring, stell og gjødselhåndtering
  • Katter og kaniner har faste roller som miljøarbeidere

 

Kontaktopplysninger:

Eli Grøntoft Dybdahl

Mobil: 915 55 293

E-post: egd@innpatunet.no