Laster...

Ambdsødegården ligger staselig til på Hersethøgda på veg ut mot Nes og Helgøya i Ringsaker kommune. Naturen er nære og storslått og jutsikten til Mjøsa er upåklagelig.

Ambsødegården er tilrettelagt for hestedrift. Jorda er utleid og brukes til grasproduksjon og korn. Vi har om lag 10 mål til hage, kjøkkenhage og hester. 

Det er Ann-Eli som driver IPT-tilbudet på gården. Hun har pedagogisk kompetanse med undervisningserfaring fra videreående skole og lang erfaring som leder i næringslivet.

Tilbud som kan gis:

Gården som aktivitetsarena for personer med demens:

Med gården som utgangspunkt ønsker å være et møtested for flere generasjoner og har derfor valgt å ha tilbud til friske hjemmeboende med demens 

Aktiviteter i en skolehverdag: 

På gården tilbyr vi skoleungdom en aktiv skolehverdag og arbeidstrening for de som av ulike grunner sliter med å mestre kravene i skole- og arbeidsliv.

Barnevern: 

Vi legger tilrette for gode og trygge samvær mellom barn og deres foreldre, i tilfeller der foreldre ikke har den daglige omsorgen for sine barn.  

Alle tilbudene tar utgangspunkt i gården, årstidene og deltagernes interesse og dagsform. Vi vektlegger fysisk aktivitet og hjemmelagede måltider med den gode samtalen.

Gården er KSL-godkjent fra 13. august 2015


Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no