Laster...

Midt i kulturlandskapet på høydedraget vest i Gjøvik ligger gården idyllisk til i skogkanten.

Gården drives økologisk med småskalaproduksjon med husdyrene sau og lam, høner, ender/gjess og bier. Det produseres og foredles mat til eget hushold og noe gårdssalg.

Eierne er Ingunn Øye og Geir Frode Johansen. De ønsker at flere skal få oppleve verdien av å jobbe med husdyr og å delta i det praktiske arbeidet på gården. De kan tilby tjenester innen:

  • Skole/Gården som pedagogisk ressurs
  • Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
  • Yrkesopplæring/skolering/omskolering
  • Tilbud for psykisk funksjonshemming
  • Tilbud i psykisk helse
  • Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
  • Arbeid og språkopplæring for flyktninger

De ulike tilbudene tilpasses brukerne og noen tilbud kan bli borte dersom noen andre tar større plass.

 

 

Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no