Laster...

Hanestad Ranch ved Nugguren i Kongsvinger kommune

 

Litt om gården: 

Vi har ordinær gårdsdrift med høyproduksjon, ammekyr og Gammalnorsk spælsau. I tillegg har vi lamaer, høner, ender, vaktler, hund og katter. Vi har egen strand med brygger, båter og grillhytte, som også er et yndet sted å være.


Vi på gården:

Hanestad Ranch eies og drives av ekteparet Svein og Anita Slaastad Hanestad. Svein, f 1962, er utdannet agronom og landbruksmekaniker, og Anita f 1963, er ergoterapeut. Vi har også Pride- godkjenning i barnevernet, og er nå Statlig Familiehjem under Bufetat. 

 

Inn på tunet tilbud:

Vi har undervist grunnskole-elever på gården i over 10 år. Dette er et tilbud vi ønsker å videreføre, men er også åpne for andre områder, som demensomsorg...
Vi tilbyr deltagelse i daglig drift på gården, der oppgavene varierer med årstidene.
Det tilrettelegges også for andre aktiviteter som feks: fisking, bær/sopp-plukking, matlaging, vedproduksjon, snekring, grønnsakshage, verksted mm...

 

Ta gjerne kontakt for en prat!  


Kontakt Inn på tunet Innlandet SA

Eli Grøntoft Dybdahl

Tlf.: 915 55 293

E-mail:egd@innpatunet.no